Aanvraag stipendium instructeur LOTUS

De werkwijze van het aanvragen van een stipendium is beschreven in een pdf document.

Het proces van aanvragen begint met het invullen van een aanvraag formulier, een studieovereenkomst met de vereniging en een subsidie overeenkomst . Beide formulieren (invulbare pdf’s) zijn hieronder te downloaden. Vul daarna de formulieren in en sla het bestand met de wijzigingen op. Print de documenten daarna uit voor ondertekening en stuur de formulieren dan op naar het secretariaat of scan de documenten in en stuur de pdf’s naar het e-mailadres van de secretaris.

Indien het stipendium is toegekend kan het stipendium in 2 delen van 50% worden uitgekeerd. Bij het indienen van de declaratie dienen de in de “Werkwijze aanvraag-stipendium PHF” aangegeven documenten meegezonden te worden (bij voorkeur per email als PDF bestanden) naar het secretariaat. Het declaratieformulier is hieronder te downloaden (invulbaar pdf). Vul het in en sla het op voordat u het verstuurd.