Criteria waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen

 • Het moet betrekking hebben op vrijwillige (eerste)hulpverlening
 • Geen overheidsverantwoording
 • Het moet een eigen project zijn van een of meedere organisaties
 • Er moeten geen redelijke alternatieven beschikbaar zijn
 • Het project moet nog uitgevoerd worden
 • De aanvraag gaat vergezeld van een begroting van de kosten
 • Binding met calamiteiten en hulpverlening
 • Plaats en tijd beperkt
 • Behoort de activiteit tot het takenpakket van de organisatie
 • De subsidie kan geen structureel karakter hebben
 • De aanvraag is ondubbelzinnig en compleet.

Niet voor subsidie komen in aanmerking kosten van de eigen organisatie, zoals;

 • Ruimte
 • Secretariaat
 • Reis- en verblijfkosten
 • Opstellen van het evaluatierapport.