Visie, missie en doel

Visie
De maatschappij kan niet zonder mensen die getraind zijn om eerste hulp te verlenen bij ongevallen en calamiteiten. Dat was al duidelijk toen in 1910 het Prins Hendrik Fonds werd opgericht. Tegenwoordig zijn er natuurlijk professioneel opgeleide mensen in organisaties zoals ambulance diensten, brandweer en politie maar bij een incident zijn omstanders altijd als eerste ter plaatse en wanneer die getraind zijn in het verlenen van eerste hulp zullen deze een waardevolle bijdrage kunnen leveren tijdens de eerste fase van een incident.

Missie
Voortkomend uit deze visie zullen er organisaties moeten zijn die mensen opleiden en betrokken blijven houden bij de eerstehulpverlening. In Nederland zijn er veel verenigingen betrokken bij eerstehulpverlening en om die in stand te houden zijn instructeurs nodig om nieuwe EHBO-ers en LOTUS medewerkers op te leiden. Het Prins Hendrik Fonds wil daarom zowel jongeren stimuleren om EHBO-er te worden als ervoor zorgen dat er voldoende instructeurs zijn om EHBO-ers en LOTUS medewerkers op te leiden.

Doel
Het doel dat het PHF nastreeft vloeit rechtstreeks voort uit de statutaire doelstelling van het PHF: Het PHF faciliteert en ondersteunt financieel organisaties op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding.