Indienen declaratie subsidie Instructeur LOTUS

Indien de subsidie Instructeur LOTUS is toegekend kan deze in twee delen worden uitgekeerd. Bij het indienen van de declaratie dienen de in de “Werkwijze aanvraag subsidie PHF” aangegeven documenten meegezonden te worden. Stuur deze, bij voorkeur per email, naar het secretariaat. Het declaratieformulier is hieronder te downloaden (invulbaar pdf). Vul het in en sla het op voordat u het verstuurt.