Indienen declaratie Stipendium Instructeur LOTUS

Indien het stipendium Instructeur LOTUS is toegekend kan het stipendium in 2 delen van 50% worden uitgekeerd. Bij het indienen van de declaratie dienen de in de “Werkwijze aanvraag stipendium PHF” aangegeven documenten meegezonden te worden (bij voorkeur per email als PDF bestanden) naar het secretariaat. Het declaratieformulier is hieronder te downloaden (invulbaar pdf). Vul het in en sla het op voordat u het verstuurd.