In verband met de Corona pandemie zullen alle opleidingen naar wij aannemen gestaakt zijn. Gelet hierop verwachten wij op dit moment geen nieuwe aanvragen en daar waar in de procedures tijdintervallen of geldigheidstermijnen voor stipendia en declaraties genoemd zijn zullen we als bestuur afwijkingen daarop met de nodige coulance behandelen.

Blijf gezond, houdt u aan de corona maatregelen en zorg waar mogelijk voor uw naaste!

Doel van het Prins Hendrik Fonds

Het doel van het Prins Hendrik Fonds is het financieel ondersteunen van organisaties op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening door het verstrekken van stipendia en subsidies. Gewerkt wordt volgens vastgestelde voorwaarden, draaiboeken en procedures. In 2018 werd er een onafhankelijk bestuur gevormd dat wordt ondersteund door een College van Deskundigen en wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Door controle op de besteding van de toegekende subsidies wil het Prins Hendrik Fonds haar werk op transparante wijze doen, zodat subsidieaanvragers ook kunnen rekenen op een goede, eerlijke en onafhankelijke dienstverlening.