BESTUUR, COLLEGE VAN DESKUNDIGEN en RAAD VAN TOEZICHT

De organisatie van het Prins Hendrik Fonds bestaat uit een bestuur van 3 personen, een College van deskundigen dat het bestuur adviseert en een Raad van Toezicht die het bestuur controleert. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het Prins Hendrik Fonds aangesloten koepels van organisaties die betrokken zijn bij de eerste hulp verlening. Iedere organisatie levert daarbij 1 vertegenwoordiger.

BESTUUR

Het bestuur van het Prins Hendrik Fonds bestaat uit:

Henk Pijper (voorzitter) – voorzitter@prinshendrikfonds.nl
Wouter Buwalda (secretaris) – secretaris@prinshendrikfonds.nl
Karel Zuidema (penningmeester) – penningmeester@prinshendrikfonds.nl

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Het College van deskundigen adviseert het bestuur bij het toekennen van subsidies. Het College bestaat uit:

Els Knaapen en Roland Baas

RAAD VAN TOEZICHT

Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening Vertegenwoordiger: F.H.M. Schut (voorzitter)
Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Vertegenwoordiger: B. van Walderveen (secretaris)
EHBO Noord Brabant Vertegenwoordiger: J. Koetsenruijter
EHBO Limburg Vertegenwoordiger: H. Hofsteenge
Reddingsbrigade Nederland Vertegenwoordiger: S.P.J.M. Leijten
Nationale Bond EHBO Vertegenwoordiger: M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
EHBO Nederland Vertegenwoordiger: H. Groen in ’t Wout
Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE) Vertegenwoordiger: J.J.M. Beekman
Organisatie LOTUS Nederland Vertegenwoordiger: A. Waalderbos

ANBI ERKENNING

Het Prins Hendrik Fonds is een Stichting en door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met het fiscale nummer 8137.65.675. Als ANBI geniet het Prins Hendrik Fonds een aantal belastingvoordelen:

• Het Prins Hendrik Fonds betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen.
• Over door het Prins Hendrik Fonds gedane schenkingen hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Donateurs van het Prins Hendrik Fonds mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De bestuursleden, de leden van het College van Deskundigen en de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen naast de reiskosten een kleine vacatievergoeding.