Organisatie

De organisatie van het Prins Hendrik Fonds bestaat uit een bestuur van drie personen, een College van deskundigen dat het bestuur adviseert en een Raad van Toezicht die het bestuur controleert. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het Prins Hendrik Fonds aangesloten koepels van organisaties die betrokken zijn bij de eerste hulp verlening. Iedere organisatie levert daarbij één vertegenwoordiger.

Bestuur
Het bestuur van het Prins Hendrik Fonds bestaat uit:

Bart Walderveen (voorzitter)
voorzitter@prinshendrikfonds.nl

Bart Walderveen (secretaris a.i.)
secretaris@prinshendrikfonds.nl

Martin Holkamp (penningmeester)
penningmeester@prinshendrikfonds.nl

Raad van toezicht

ANBI Erkenning
Het Prins Hendrik Fonds is een Stichting en door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met het fiscale nummer 8137.65.675. Als ANBI geniet het Prins Hendrik Fonds een aantal belastingvoordelen:

  • Het Prins Hendrik Fonds betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen.
  • Over door het Prins Hendrik Fonds gedane schenkingen hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van het Prins Hendrik Fonds mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De bestuursleden, de leden van het College van Deskundigen en de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen naast de reiskosten een kleine vacatievergoeding.