Werkwijze

Richtlijnen voor een aanvraag

Werkwijze bij de behandeling van een subsidieaanvraag

De aanvragen komen binnen bij de secretaris van het Prins Hendrik Fonds.
Alle aanvragen worden doorgestuurd naar het college van deskundigen.
Het college van deskundigen kan om een nadere uitleg verzoeken.
De data om een stipendium instructeur Eerste Hulp aan te vragen zijn vastgesteld op 1 maart tot 1 juni en 1 oktober tot 15 december.
De datum om een stipendium instructeur LOTUS aan te vragen is vastgesteld elk jaar tot 1 augustus.
In de voorjaarsvergadering en najaarsvergadering van het Prins Hendrik Fonds worden de aanvragen voor subsidieverstrekking behandeld.
Er vindt besluitvorming plaats.
De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de subsidieaanvrager.