Visie

Het PHF heeft subsidies aan organisaties verstrekt om de schoolgaande jeugd in staat te stellen het diploma Jeugd EHBO A respectievelijk B te behalen. Het PHF ziet de ondersteuning van de opleiding aan deze jeugdigen als een zeer belangrijke taak teneinde op termijn in Nederland het aantal EHBO-ers op peil te houden en mogelijk te vergroten.

Als nieuw beleid wil het PHF erkende verenigingen die bij een koepelorganisatie aangesloten zijn, faciliteren bij het opleiden van Instructeurs Eerste Hulp en Instructeurs LOTUS door hiervoor stipendia beschikbaar te stellen.