Richtlijnen

Een bijdrage van het Prins Hendrik Fonds kan worden aangevraagd door organisaties die actief zijn op het gebied van eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding. Hierbij geldt dat betreffende projecten, noch de aanvragende organisaties mogen behoren tot het aandachtsgebied van een overheid en dus voor overheidssteun in aanmerking zouden komen of zouden moeten komen.

Voor een bijdrage komen in aanmerking projecten met een concrete omschrijving en afbakening op het gebied van eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding en de voorbereiding daartoe. Structurele bijdragen worden niet gegeven.

Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd, wordt een bijdrage van maximaal 70 percent van de aanvaarde kosten toegekend. Na afloop van het project moet een evaluatie en financiële verantwoording worden ingediend.