Projecten

Vrijwillige Eerstehulpverlening

Het PHF faciliteert en ondersteunt financieel organisaties op het gebied van vrijwillige eerste hulpverlening en calamiteitenbestrijding. Het is een uiting van de ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ die het PHF wil dragen. Het instrument dat het PHF gebruikt om de eerste doelstelling te realiseren is het subsidiëren van projecten volgens de richtlijnen van het huishoudelijk reglement.